תפילה בקברי צדיקים

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

קברי צדיקים
במקום גניזתם של הצדיקים מושפע באופן תמידי אור אין סופי וקדושת ארץ ישראל מאירה בו בין עם הצדיק קבור בחוץ לארץ או בארץ הקודש
היינו בשל שקדושת ארץ ישראל נמצאת שם השכינה הקודשה גם כן נמצאת במקומות אלו ולכן התפילה מועילה פי 100 בכוחה במיוחד בתאריכים וזמנים מסויימים בהם נשמות הצדיקים נמצאות גם בשמיים וגם ליד קברם בכדי שישאר להם קשר עם העולם
כי רצון הצדיק הוא נתינה ואין דבר שרוצה יותר מלעזור למישהו אחר לכן בזמנים מסויימים יש להם רשות משמיים להיות גם בקברם בכדי שיגיעו להתפלל בזכותם
והם שומעים ורואים את האורחים במקום גניזתם הקדוש
על ידי הזכרת שמות הצדיקים בלבד יכול להביא שינוי במעשה בראשית ובפרט שנמצא שם
כי ארץ ישראל וניסים הם בחינה אחת ובמקום קברם מוארת קדושת ארץ ישראל אף בזמן הגלות
לכן כשקיבל יהושע בן נון את ברכת משה להינצל מחטא המרגלים הלך כלב בן יפונה לחברון לקברי האבות לבקש רחמים ובזה ניצל וזכה אף להיות מהבודדים מדור המדבר שנכנס לארץ ישראל מיוצאי מצרים
על ידי השתטחות בקברי צדיקים נמחלים כל העוונות ועושה ה' טובות עם האדם אף אם אינו ראוי להן
כי הצדיק הוא מחכמי ישראל וכתוב "ואיש חכם יכפרנה" שבכוח השכל האלוקי של הצדיק מהפך את העוונות לזכויות
הצדיקים נקראים "חיים" שאף במותם קרויים חיים כי מחוברים לחי החיים וזכו לחיי נצח טובים ומזכים לחיי נצח את הדבקים בהם.