פתיחת שפע ומזל

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

"תיקון 13 מידות הרחמים"
תיקון לביטול גזירות רעות והמשכת רחמים וישועות שחיבר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי
את סוד 13 מידות הרחמים קיבל משה רבינו מהקדוש ברוך הוא בעצמו לאחר שהתחננן לסלוח לעם ישראל על מעשה העגל במדבר
במהות העניין השפע יורד אל האדם משמיים דרך 13 צינורות של שפע כשהם נקיים מחסימות
התיקון מנקה את החסימות מהצינורות העליונים ושהם נקיים מזלו של האדם מתרומם ונמשך שפע עליו ועל כל הנלווים אליו
בכוחו של התיקון של התנא הקדוש מתבטלים הדינים מהאדם ואף מתבטלות גזירות ששום דבר אחר לא יכול לבטלן