מחירון
סוג הטיפול
מחיר
הסרה בעופרת לכל שם
35 ש"ח לכל שם
טיפול כללי
120 ש"ח
טיפול חיזוק והגנה
100 ש"ח
טיפול במערכות יחסים
80 ש"ח
תיקון 13 מידות לכל שם
40 ש"ח לכל שם