היום השמיני

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

שתפו את המאמר
פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
פינטרס
טלגרם
וואטסאפ
מייל
הדפסה

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל"-כי העולם הזה אינו בשלימות וצריך לגרום להמשכה מהעולם העליון על ידי פעולות האדם כרצון ה' שהוא המלך שהשלום שלו, המילה "ויהי" מוזכרת בבריאת העולם "ויהי ערב ויהי בוקר" בימי הבריאה כי קודם החטא הראשון הכל היה מושלם כרצון ה' וכך גם בזמן מתן תורה עד החטא שאמרו ישראל "נעשה ונשמע" היינו מקבלים לעשות פעולות כרצון ה' כפי שהיה קודם חטא עץ הדעת טוב ורע,היום השמיני הוא כביכול העולם העליון שבזה העולם יש רק 7 ימים והמספר 8 מייצג את האין סוף ומשה קרא לאהרון במציאות של היום ה8 שהיא מציאות שהכל מתוקן מציאות של למעלה מהזמן של העולם העליון כי התבייש אהרון שנבחר מפני חטא העגל שלא מנע מישראל את הדבר וקרא לו משה להראות לו לבניו ולזקני ישראל את גודל מעלת התשובה בכדי שלא יפלו בדעתם כי תשובת הרבים שעשו התקבלה ותיקנה את ההתרחקות,וכן אדם הראשון עשה תשובה רק שנשאר העולם הזה דבוק בחסרון שצריך להשלמה בכל פעולה וכן נשאר ההפסד שהוא המוות כי קודם החטא הראשון היה מיועד האדם לחיי נצח וכן ישראל במתן תורה אך חזר הקלקול של "כאדם תמותון" היינו כפי שקרא לאדם הראשון קרה גם לישראל שהפסידו את חיי הנצח,כי ה' רוצה שלימות לאדם ולא ישאירו חסר לנצח על כן חזר המוות והחסרון לעולם,אך על ידי התשובה ותיקון המעשים מעורר חיות מהעולם העליון ומביא רפואה לעולם
היינו שרצון ה' שהאדם ישלים את החסרון שיש בכל דבר על כן צווה את המצוות שהם פעולות המושכות חיות לעולם להשלים את החסרונות השכליים והרוחניים בכל עניין כפי שורשו,ועיקר השלמת החסרונות היא על ידי קבלת רוח חיים מהצדיקים שאצלם התורה שהיא ברוח שבליבם
כי הצדיק הוא "איש אשר רוח בו" ומשה היה יכול להעלות את דורו אף לאחר החטא למציאות שהיא מעל הטבע והזמן ובזה השלים חסרונם הביאם למציאות של "היום השמיני".

מאמרים נוספים

ניגון הלווים

אחור וקדם

שורש הגלות

היום השמיני

רוח החיים

האור שבחושך