אחור וקדם

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

שתפו את המאמר
פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
פינטרס
טלגרם
וואטסאפ
מייל
הדפסה

"אחור וקדם צרתני"-אם זכה האדם נוחל 2 עולמות הזה והבא היינו שממשיך נחל וחיבור משורש החיות אל ההסתרה וההעלם שיש בעולם הזה,וזה שכתוב "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" בשל שגם בעולם הזה בכל מעשיהם יש חלק פנימי מהאור הצפון שנגנז בגשמיות,כי נברא האדם לברר שהכל מחיות ה' ובכך לתקן את כל הבריאה וזה שכתוב "אחור וקדם" אחרון נברא האדם במעשה בראשית וראשון במחשבה-בתכנון העולם שהוא השלמת הכל ולאחריו היתה שבת שהיא אור מיוחד מעל טבע העולם ונמצא האדם בין בריאת העולם ליום השבת ובכך מקשר את הכל לעולם העליון שהוא היום השמיני,לכן הברית היא ביום השמיני משנולד,"אתה יצרת עולמך מקדם" "אחור וקדם" כי בכל דבר יש חומר וצורה והצורה היא הפנימיות והאדם הוא האחרון שבצורה שלו כל העולם וגופו נברא מקיבוץ של אדמה מכל מקומות העולם ונשמתו מורכבת גם כדוגמת היצורים העליונים וחומר האדם הוא גס בכדי שישלים את עצמו על ידי מעשיו ובכך ימשיך קדושה לכל שאר הנבראים ועניין זה הוא פירוש לפרשת תזריע כי האדם ממשיך נשמה לבניו מהעולם העליון ויש בו התקשרות וכח להדבק בשורש העליון להביא התחדשות לכל הבריאה "המחדש בכל יום מעשה בראשית" בו גנוז אור עליון ונסתר,כי האדם כלול מכל הנבראים לכן נתנה לו התורה שהיא שכל אלוקי שיקדש אותו ועל ידי התקדשותו יקדש את כל הבריאה וזה שכתוב "ישראל עלו במחשבה תחילה" שהם העיקר בכל כוונת בריאת העולם.

מאמרים נוספים

ניגון הלווים

אחור וקדם

שורש הגלות

היום השמיני

רוח החיים

האור שבחושך